Sport Ciclista Bétulo

Pàgina oficial de l'Sport Ciclista Bétulo

Primera Acta del club (25-2-1930)

Comencem un treball de recerca en els arxius del club, per tal d’intentar fer una redacció cronològica dels fets més importants o rellevants viscuts en tota la trajectòria de quasi 90 anys, tenint en compte la data oficial d’aquesta primera acta.

Tenim constància però, que grups d’aficionats a l’esport de la bicicleta ja feia temps que sortien d’excursió o inclús competien en moltes de les carreres que s’organitzaven per tot el territori, però començarem la nostra història en aquest punt.

Com veureu no aporta gaire detall de les activitats, però podem veure que el local social era el Bar París, on 18 socis es van reunir, tenint «alguna discusión» i van nomenar la primera junta, sortint a les 12 de la nit.

No podem posar noms, però tenim una fotografia d’aquell any, d’una sortida a Montserrat d’aquells primers integrants de l’Sport Ciclista Bétulo.

En la Ciudad de Badalona a veinticinco de febrero de mil novecientos treinta reunidos los socios en número de diez y ocho en la casa número 36 de la calle de Montroig «Bar París» domicilio de esta Sociedad dónde se convocó a los demás presentes y después de alguna discusión se acordó nombrar la siguiente Junta Directiva.

Presidente:
Juan Burriel Roca, Centro 49.

Vicepresidente:
Mariano Comas Esteve, Barcelona 49.

Secretario:
Rafael Pié Vives, Rector 63.

Vice-Secretario:
Francisco Ferrer Olivé, San Gonzalo 47.

Tesorero:
Juan Poch Carreras, Triunfo 61.

Contador:
José Martínez Sánchez, San Isidro 80.

Vocales:
Balbino Burriel Roca, Centro 45.
Juan Miró Berenguer, Cervantes 115.
José Rosell Fibla, Roger de Flor 46.
Alfonso Velez Granados, San Isidro 80.
Vicente Martínez Cotillas, Arrabal 25.

y no teniendo nada más que tratar se dá por terminada la Sesión a las doze de la noche, levantándose de ella la presente Acta que autoriza a los efectos que convengan en nombre propio y por acuerdo de sus demás compañeros los abajo firmados J. Poch, Juan Burriel, Rafael Pié «Rubricado».

El abajo firmante certifica que la presente Acta, es copia exacta de la original que obra en poder del certificante.

Badalona a 25 febrero de 1930.

Sport Ciclista Bétulo © 2016 Frontier Theme